OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU CYFROWE MAZURY

 (link otworzy duże zdjęcie)

„Dostawa oprogramowania portalu E-usług oraz oprogramowania szyny danych i zestawu konektorów do integracji portalu z systemem EZD PUW wraz z usługą hostingu, dostawa usługi bezpieczeństwa sieciowego, dostawa sprzętu i wyposażenia komputerowego serwerowego i sieciowego, dostawa punktów publicznego dostępu do sieci internet, usługa modernizacji sieci LAN, usługa szkolenia w zakresie obsługi portalu, świadczenie usługi wsparcia i serwisu.”

 

Numer referencyjny: WJM.271.5.2017

 

Numer ogłoszenia w Dz. U.: 2017/S 197-405047

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp.” oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pełna informacja o przetargu znajduję się po na stronie: http://www.7cudowmazur.pl/270-ogloszenie-o-zamowieniu-cyfrowe-mazury

Opublikowano: 16 października 2017 20:53

Kategoria: Przetargi

Wyświetleń: 624

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl