Opiniowanie projektu rozporządzenia porządkowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

OPINIOWANIE PROJEKTU
ROZPORZĄDZENIA PORZĄDKOWEGO
WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

w sprawie wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym
w odległości mniejszej niż 100 metrów od granic kąpielisk, przystani, portów,
wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych,
a także w odległości mniejszej niż 50 metrów od brzegów akwenów.

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Warmińsko-
Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie informuje o możliwości opiniowania
projektu Rozporządzenia porządkowego Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie
wprowadzenia zakazu pływania statkiem o napędzie mechanicznym w odległości mniejszej
niż 100 metrów od granic kąpielisk zorganizowanych i prowizorycznych, przystani, portów,
wypożyczalni sprzętu pływającego, plaż oraz ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych, a
także w odległości mniejszej niż 50 metrów od brzegów akwenów.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wyrażania swoich opinii dot.
aktualizacji przedmiotowego rozporządzenia.

Opiniowanie potrwa do dnia 31 lipca 2016 roku.

UWAGA.
O zachowanym terminie przedłożenia opinii decyduje data wpływu pisma do urzędu.
Opinie zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Wszelkie propozycje, uwagi lub opinie należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
sekrzk@uw.olsztyn.pl
lub listownie na adres:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. J. Piłsudskiego 7/9 10-575 Olsztyn
z dopiskiem „opiniowanie projektu rozporządzenia porządkowego ”

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie opiniowania jest: Wiesław Ostaniewicz -
Kierownik Oddziału Zarządzania Kryzysowego, pok. 302, tel. 89 523 26 47.

Opublikowano: 11 lipca 2016 09:11

Kategoria: Komunikaty

Załączniki:

Pełna informacja projektu [93.11 KB]

Wyświetleń: 563

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl