informacja o przetargu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA  18 MIEJSC OBSŁUGI ROWERZYSTÓW (MOR) ORAZ 7 WIEŻ WIDOKOWYCH NA TRASIE MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.7.2019

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2019/S 119-290908 z dnia  24.06.2019r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje budowę 18 Miejsc Obsługi Rowerzystów (MOR) oraz 7 wież widokowych na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej.

Zamawiający informuje, że w związku z wprowadzoną elektronizacją postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszystkie informacje dotyczące prowadzonego postępowania są dostępne na platformie zakupowej pod adresem: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl w zakładce „Aktualne”.

Uzyskanie dostępu do postępowania prowadzonego na platformie nie wymaga logowania.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

  • Część 12 Etap IV Budowa Miejsc Obsługi Rowerzystów na trasie Mazurskiej Pętli Rowerowej na terenie Gminy Pozezdrze.

Opublikowano: 05 lipca 2019 09:21

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 593

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl