Produkt tradycyjny - informacja

 (link otworzy duże zdjęcie)

PRODUKT TRADYCYJNY
W-MODR w Olsztynie za pośrednictwem oddziałów powiatowych pragnie przyczynić się do popularyzacji i upowszechnienia produktów tradycyjnych naszego regionu poprzez pomoc w ich rejestracji na liście produktów regionalnych.

System ochrony i promocji wyrobów regionalnych i tradycyjnych jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i realizację założeń II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Przyczynia się on do zróżnicowania zatrudnienia na obszarach wiejskich tworząc na wsi pozarolnicze źródła utrzymania oraz zwiększa dochody producentów rolnych. Ma to ogromne znaczenie, w szczególności dla obszarów odległych lub obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) gdyż zapobiega wyludnianiu się tych terenów. Za sprawą systemu ochrony i promocji produktów regionalnych i tradycyjnych chroni się także dziedzictwo kulturowe wsi, co w dużym stopniu przyczynia się do zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich i rozwoju agroturystyki i turystyki wiejskiej.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie tej informacji wśród interesantów.

Zainteresowane osoby prosimy kierować do Biura PZDR w Węgorzewie w celu uzyskania szczegółowych informacji o możliwości rejestracji do 16 lutego 2016r.

1. „Produkt tradycyjny”:
a) jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji (skład, surowce użyte do produkcji, sposób produkcji lub przetworzenia);
b) stanowi element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym jest wytwarzany;
c) jest elementem tożsamości społeczności lokalnej.
Za tradycyjne metody produkcji uważa się metody wykorzystywane od co najmniej 25 lat.

2. O wpis na Listę Produktów Tradycyjnych może ubiegać się:
a) osoba fizyczna,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wytwarzająca dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy,  czyli może to być: osoba indywidualna, pojedynczy producent, przedsiębiorca, restauracja, gospodarstwo agroturystyczne, koło gospodyń wiejskich, stowarzyszenie.

3. Kategorie produktów, które można wpisać na listę produktów tradycyjnych:
a) sery i inne produkty mleczne;
b) mięso świeże oraz produkty mięsne;
c) produkty rybołówstwa, w tym ryby;
d) orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie);
e) wyroby piekarnicze i cukiernicze;
f) oleje i tłuszcze (masło, margaryna itp.);
g) miody;
h) gotowe dania i potrawy;
i) napoje (alkoholowe i bezalkoholowe);
j) inne produkty.

4. Korzyści wpisu produktu/potrawy na listę produktów tradycyjnych:
a) prestiż i renoma wynikające ze stosowania ugruntowanego historycznie tradycyjnego sposobu wytwarzania; podkreślenie tradycyjnego charakteru własnej działalności;
b) możliwość wykorzystania do celów marketingowych, np. umieszczenie informacji o wpisie produktu/potrawy w menu, własnej stronie internetowej, udostępnienie zaświadczenia potwierdzającego wpis gościom;
c) ukazanie tradycyjnego dorobku kulinarnego osób zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich lub stowarzyszeniach, podkreślającego charakter podejmowanych działań mających na celu rozwój wsi, krzewienie polskiej tradycji i kultury kulinarnej;
d) możliwość udziału w wydarzeniach promujących produkty wpisane na listę produktów tradycyjnych, np. „Lista Produktów Tradycyjnych” (planowane wznowienie działania).
Liczymy na Państwa zainteresowanie i współpracę.

Z poważaniem
Kierownik PZDR Węgorzewo Kinga Latosińska

Opublikowano: 11 lutego 2016 07:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść pisma [70.92 KB]

Wyświetleń: 702

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl