Sprawozdanie z XIV sesji Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 14 stycznia 2016 r. odbyło się XIV (czternaste) Posiedzenie Rady Gminy w Pozezdrzu było to pierwsze spotkanie w 2016 roku.

W stały porządek obrad sesji wchodzą  informacje z działalności międzysesyjnej  Wójta Gminy  Pozezdrze Bohdana Mohyły, Przewodniczącej Rady Gminy Pani Barbary Ginkowskiej, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Pawła Roch, Przewodniczącej Komisji Rolnictwa,  Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Pani Elżbiety Krzyżewskiej  oraz Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sprawa Socjalnych którą to informację przedstawiła  Pani Ewa  Fliszkiewicz Zastępca Przewodniczącej Komisji. 

Jednym z nowych punktów obrad  była informacja  na temat  działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność  lobbingową w roku 2015. Następnie Rada podjęła  następujące uchwały:

  • w sprawie współpracy Gminy Pozezdrze ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie  wspólnej realizacji projektu,  (w ramach Oś Priorytetowa 2: KADRY DLA GOSPODARKI; Działanie 2.2: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów)
  • w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od  nieruchomości,
  • w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu  bezdomności   zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2016 roku”
  • w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych, usytuowanych przy drodze krajowej nr 63 na terenie Gminy Pozezdrze, 
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Biuro Rady
Magdalena Mieczkowska

Opublikowano: 22 stycznia 2016 09:48

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 3785

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl