XIV Sesja Rady Gminy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie

zwołuję XIV (czternastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 14 stycznia 2016 roku (czwartek) o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:

a) przewodniczącego Rady Gminy
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji

6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz udzielane odpowiedzi.
7. Informacja na temat działań podejmowanych wobec urzędu przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) współpracy Gminy Pozezdrze ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 oraz innymi samorządami w zakresie wspólnej realizacji projektu,
b) ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości,
c) przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Pozezdrze w 2016 roku”.

9. Zapytania i informacje.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Ginkowska

Opublikowano: 08 stycznia 2016 07:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 756

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl