XIII sesja Rady Gminy w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)
Zwołuję XIII (trzynastą) Sesję Rady Gminy w Pozezdrzu, która odbędzie się dnia 14 grudnia 2015 roku (poniedziałek) o godz. 12 00 w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu (sala konferencyjna), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie wymaganego quorum.
2. Powołanie Sekretarza obrad.
3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 
4. Przyjęcie przez Radę protokołu z XII Sesji Rady Gminy. 
5. Informacje z działalności międzysesyjnej:
a) przewodniczącego Rady Gminy 
b) przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
c) przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
d) przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
e) sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej
f) zapytania radnych do przekazanych informacji
6. Interpelacje, wnioski radnych i sołtysów oraz  udzielane odpowiedzi.
7. Przedstawienie i zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2016. 
8. Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Gminy w Pozezdrzu na rok 2016:
a) Komisji Rewizyjnej,
b) Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 
c) Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2016-2022,
b) uchwalenie  budżetu  gminy Pozezdrze na rok 2016,
c) ustalenie dopłaty dla taryfowych  grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie  Gminy Pozezdrze, 
d) ustalenia dopłaty  dla taryfowych grup odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pozezdrze,
e) zmian w budżecie gminy na rok 2015, 
10. Zapytania i informacje.
11. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy
/-/ Barbara Ginkowska

Opublikowano: 03 grudnia 2015 12:28

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 991

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl