Oferta organizacji pozarządowej "Upowszechnianie piłki nożnej halowej"

 (link otworzy duże zdjęcie)

Pozezdrze, 5 listopada 2020 r.

 

Oferta organizacji pozarządowej (w trybie art. 19a)

 

Zgodnie z art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) Wójt Gminy Pozezdrze  zamieszcza ofertę Ludowego Klubu Sportowego „Amators” Pozezdrze złożoną  30.10.2020r. na realizację zadania publicznego z zakresu: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pn. „Upowszechnianie piłki nożnej halowej”. Wnioskowana kwota dotacji : 1.000,00 zł .

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie do dnia 12.11.2020 r. do Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze lub pocztą elektroniczną na adres ug@pozezdrze.pl.

 

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ mgr Bohdan Mohyła


Opublikowano: 05 listopada 2020 10:21

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

oferta_art19a.pdf [1.57 MB]

Wyświetleń: 63

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl