Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie 9 gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Centrum Animacji Społecznej zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą inicjatywę społeczną zrealizowaną na terenie 9 gmin należących do Związku Stowarzyszeń LGD9 oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Konkurs odbywa się w kategorii:

Na najlepszą inicjatywę organizacji pozarządowych, w tym kół gospodyń wiejskich i grup nieformalnych.

Celem konkursu jest poznanie i pokazanie najciekawszych i najbardziej aktywizujących inicjatyw podejmowanych na terenie objętym projektem poprzez:

a) nagrodzenie najciekawszych inicjatyw,
b) promocję aktywnych organizacji/ KGW/ grup nieformalnych,
c) zachęcenie lokalnej społeczności do uczestnictwa w inicjatywach lokalnych,
d) wzmocnienie rozwoju aktywności społecznej.

Termin zgłoszeń upływa 15 października 2020r. o godz. 15.00.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie br. w Wilkasach podczas konferencji podsumowującej projekt „Centrum Animacji Społecznej – miejsce rozwoju organizacji”.

W załączeniu: Regulamin konkursu, Zgłoszenie do konkursu, Karta oceny.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Centrum Animacji Społecznej –miejscem rozwoju organizacji” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Z poważaniem
Dominika Brożewicz
Doradca CAS Węgorzewo

Opublikowano: 17 września 2020 12:35

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

1_regulamin_konkursu_2020.pdf [1.85 MB]

zal_nr_1_zgloszenie_do_konkursu_2020.doc [1.75 MB]

zal_nr_2_karta_oceny_2020.doc [1.73 MB]

Wyświetleń: 65

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl