Informacja dotycząca potwierdzania przez Wójta Gminy Pozezdrze umów dzierżawy zawieranych przez rolników na okres co najmniej 10 letni

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 31 lipca 2020 roku weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Działając na mocy art. 28 ust.4 pkt 1 tej ustawy, Wójt Gminy Pozezdrze - właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte od dnia 31 lipca 2020 roku na co najmniej 10 lat umowy dzierżawy gruntów osobie nie będącej:

a)      małżonkiem emeryta lub rencisty,

b)      jego zstępnym lub pasierbem,

c)      osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym,

d)      małżonkiem osoby, o której mowa w lit. b lub c,

W celu uzyskania potwierdzenia zawartej umowy, należy złożyć wniosek (w załączeniu) wraz z projektem umowy. Na załatwienie wniosku organ ma 7 dni.

Po wstępnej weryfikacji projektu umowy, zainteresowani zostaną wezwani do jej zawarcia przed Wójtem Gminy Pozezdrze.

Uzyskanie potwierdzenia zawartej umowy jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020r. poz.1546).

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ Bohdan Mohyła

Opublikowano: 09 września 2020 12:47

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

wzor_wniosku.doc [46 KB]

Wyświetleń: 106

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl