Szkolenia online

 (link otworzy duże zdjęcie)

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ofertą, w ramach edukacji prawnej realizujemy konwersacje/ warsztaty i szkolenia z zakresu instrumentów oraz środków praw i wolności adresowane do mieszkańców i organizacji pozarządowych. Wskazane działania, planowane były na II i IV kwartał 2020 roku. W związku z panującą epidemią, nie było możliwości ich przeprowadzenia w II kwartale. Nie wiemy także jak długo utrzyma się wskazany okres epidemii oraz związany z nim zakaz zgromadzeń.

Wobec powyższego, Fundacja Togatus Pro Bono proponuje odbycie konwersacji/ warsztatów i szkoleń (przynajmniej w części planowanych godz.), w postaci on line. Planujemy zorganizowanie spotkania z prawnikiem, poprzez wideo rozmowę na platformie facebook. W tym celu zamierzamy utworzenie kilka takich wydarzeń, na wskazanej platformie, co umożliwi jego szeroką promocję oraz rozesłanie informacji mailowych o wydarzeniu. W ramach takiego spotkania prawnik przeprowadzi nie tylko wykład o danej tematyce, ale także da to możliwość zadania pytań w komentarzach przez publiczność, co umożliwi szerszy zakres poradnictwa prawnego. Wykład on-line umożliwi ewidencję liczby uczestników. Dodatkowo przeprowadzone spotkanie, będzie można ponownie odtworzyć w dowolnym czasie.

Zgodnie z przedstawioną propozycją realizacji wykładów i szkoleń w postaci on-line, prosimy o przedstawienie Państwa stanowiska w tej sprawie.

 

Harmonogram

🔸Sprawa rozwodowa
21.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/671249380333338/
🔸Formy wsparcia przewidziane w Tarczy Antykryzysowej
22.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/247855909630416/
🔸Na podstawie i w granicach prawa
25.05.2020 godz. 17.00
https://www.facebook.com/events/580932972556291/
🔸Legalność realizacji roszczeń powoda przed sądem
26.05.2020 godz. 17:00
https://www.facebook.com/events/247460249938546/
🔸Sprawy alimentacyjne
27.05.2020 godz. 18:00
https://www.facebook.com/events/279748386735263/
🔸Upadłość konsumencka
28.05.2020 godz. 18.00
https://www.facebook.com/events/2732520706978633/

Opublikowano: 19 maja 2020 11:18

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 193

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl