Nowy samochód dla OSP Pozezdrze

 (link otworzy duże zdjęcie)

Dnia 19 września 2019r. o godzinie 10:00 odbyło się uroczyste przekazanie samochodu ratowniczo - gaśniczego  jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej  w Pozezdrzu. Samochód został zakupiony dzięki  współfinansowaniu  przez:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  i  Gospodarki Wodnej,  Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy /Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, środków ubezpieczeniowych oraz  budżet gminy Pozezdrze. Całkowity koszt zakupu samochodu wyniósł 759 771,00 zł.

Akt przekazania samochodu strażackiego odczytał Wójt Gminy Pozezdrze Bohdan Mohyła oraz dokonał symbolicznego przekazania kluczy, w czym  uczestniczyli również:

- st. bryg. mgr inż. Bogdan Wierzchowski Warmińsko - Mazurskim  Komendantem PSP,

 - bryg. mgr inż. Pawłem Mickiewicz Komendant Powiatowy PSP w Węgorzewie,

- Wojciech Kossakowski Poseł na sejm RP,

- Jerzy Małecki Poseł na sejm RP,

- Piotr Soćko  przedstawiciel Wojewody Warmińsko – Mazurskiego

 - Mariusz Fatyga Wicestarosta Powiatu Węgorzewskiego.

Uroczysty apel   prowadziła dowódca uroczystości  druhna Edyta Pissarek wraz z Prezesem OSP Pozezdrze Zbigniewem Żyndul.  Auto zostało poświęcone przez proboszcza parafii pw. Św. Stanisława Kostki ks. Grzegorza Stankiewicza. Serdeczne podziękowania  jeszcze raz składamy  sponsorom, którzy wsparli zakup wyposażenia do nowego auta:

- Nadleśniczemu Nadleśnictwa Borki Tomaszowi Gałęzia, 

- Ernestowi Dzierżanowskiemu,

- Jackowi Gosk,

- Robertowi Nowackiemu,

oraz Mirosławowi Cudowskiemu za pozyskiwanie sponsorów.

Uroczystość  uświęciła również  obecność druhów i druhen z OSP Kuty i Harsz to kolejne drużyny prężnie działające na terenie gminy Pozezdrze dziękujemy wam za udział w apelu.  

Drodzy Strażacy życzymy wam aby ten wspaniały  pojazd służył bezawaryjnie  przez długie lata a mieszkańcy czuli się bezpiecznie, wiedząc że dotrzecie do nich na czas miejmy nadzieję  w pełnym składzie.  

Opublikowano: 25 września 2019 07:57

Kategoria: Aktualności

Przekazanie wozu strażackiego

Wyświetleń: 356

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl