Informacje na temat rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zgodnie z umową na roboty budowlane pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego” oraz harmonogramem rzeczowo – finansowym ww. inwestycji pod koniec czerwca bieżącego roku dokonano odbioru częściowego robót budowlanych na wartość 580 435,61  zł.  brutto. Odbiór obejmował wykonanie części robót ziemnych – 90% wykonania  oraz fundamenty budynku – 98% wykonania ściany budynku 63%. Od początku budowy wykonano roboty budowlane na kwotę 678 835,61 zł. brutto co stanowi 26% całości inwestycji.  Następny częściowy odbiór robót został zaplanowany zgodnie z harmonogramem  na koniec września 2019 r.

Opublikowano: 09 lipca 2019 12:02

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 479

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl