„TELEOPIEKA” domowa – program pilotażowy dla mieszkańców Gminy Pozezdrze.

 (link otworzy duże zdjęcie)

W dniu 5 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Pozezdrze podpisał umowę pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie, związaną z organizowaniem i świadczeniem usług opiekuńczych w formie teleopieki.

 


 

Dążąc do podwyższenia bezpieczeństwa i jakości życia naszych mieszkańców, zdecydowaliśmy o przystąpieniu do pilotażowego programu teleopieki. Program realizowany będzie od lipca 2019 r. i w pierwszym roku obejmie wsparciem 23 mieszkańców Gminy Pozezdrze.

 

Program dedykowany jest osobom starszym, które mieszkają samotnie lub nie mogą liczyć na stałą pomoc aktywnych zawodowo członków swoich rodzin. Dzięki programowi, seniorzy będą mieli zapewnioną całodobową gotowość centrum operacyjno-alarmowego, które podejmie działania ratownicze po otrzymaniu od osoby starszej sygnału za pośrednictwem „czerwonego przycisku alarmowego”. Centrum będzie odpowiedzialne za telefoniczne nadzorowanie przebiegu akcji od chwili otrzymania sygnału do czasu udzielenia pomocy. Operator centrum nawiąże kontakt z seniorem wzywającym pomocy, oceni sytuację, powiadomi osoby wskazane do kontaktu, a w razie konieczności wezwie pod adres seniora karetkę pogotowia ratunkowego, policję lub straż pożarną. Będzie także utrzymywał kontakt telefoniczny z osobą wzywającą pomocy, aż do przybycia wezwanych osób lub służb.

 

Udział w programie jest bezpłatny, a warunkiem przystąpienia do niego jest wypełnienie ankiety informacyjnej, posiadanie sprawnego telefonu stacjonarnego lub komórkowego, którego numer nie jest zastrzeżony. Urządzenie do uruchamiania „czerwonego przycisku alarmowego” zostanie bezpłatnie wypożyczone przez Gminę, a każdy senior, jego opiekun lub członek rodziny zostanie przeszkolony w zakresie z obsługi urządzenia.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wdrażania programu można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pozezdrzu pokój nr 15 oraz pod numerem telefonu (87) 427 93 14 lub 500 251 383.


Pamiętajmy, naciśnięcie jednego czerwonego przycisku może zaoszczędzić naszym najbliższym niepotrzebnego stresu, uratować zdrowie i życie.

Opublikowano: 07 czerwca 2019 13:00

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 389

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl