Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłoszenie Wójta Gminy Pozezdrze

 

Na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn.zm.), WÓJT GMINY POZEZDRZE ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opublikowano: 06 marca 2019 13:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia i ogłoszenia [220.78 KB]

Wyświetleń: 208

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl