Konsultacje programu współpracy na rok 2019

Wójt Gminy Pozezdrze Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłasania uwag i opinii dot. projektu "Program współpracy Gminy Pozezdrze z oragnizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019".

Opublikowano: 31 października 2018 17:01

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zaproszenia

Treść zarządzenia 155/18

Załącznik do uchwały

Wyświetleń: 634

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl