Obwieszczenie nr 21/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "PRZY LESIE" w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pozezdrzu uchwały Nr XXXV/219/18 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 kwietnia 2018 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "PRZY LESIE„ w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 


Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu
Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pokój nr 4 w godzinach od 7 ºº do 15 ºº.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

Bohdan Mohyła

Opublikowano: 02 lipca 2018 19:07

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść Obwieszczenia [103.76 KB]

Wyświetleń: 287

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl