Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej "Etap I, III i IV"

 (link otworzy duże zdjęcie)

GŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - ROBOTY BUDOWLANE

BUDOWA MAZURSKIEJ PĘTLI ROWEROWEJ

Numer referencyjny: WJM.271.11.2018

Numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE: 2018/S 079-175797 z dnia 24.04.2018r.

Przedmiotem zamówienia obejmuje:

1) budowę szlaków rowerowych o długości około 215 km (łącznie z drogami krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane odcinki inwestycyjne):

a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:

·  asfaltowejo szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,

·  z kostki betonowej,

·  szutrowej;

b) wykonanie ciągu pieszo - rowerowego o nawierzchni:

·  asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,

·  z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;

· adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer. 1,5 m

c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości 1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów i pozostałych 3 m tworzących jeden pas ruchu przeznaczony do ruchu w obu kierunkach;

d) wprowadzenie ruchu rowerowego na zasadach ogólnych poprzez oznakowanie trasy;

e) rowerowej w obszarze istniejącej jezdni.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020


Pełna treść ogłoszenia znajduje się pod tym linkiem

Opublikowano: 24 kwietnia 2018 15:23

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 242

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl