Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłasza się otwarty konkurs ofert  w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2018 r.  na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze  z zakresu:

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art.  4 ust. 1 pkt 1-32a  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Opublikowano: 11 kwietnia 2018 21:03

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania

Wzór umowy

Wyświetleń: 442

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl