Gminne Forum Lokalne na Rzecz Młodzieży

 (link otworzy duże zdjęcie)

Aż 25 osób wzięło udział w I Gminnym Forum Lokalnym Na  Rzecz Wspierania Rozwoju Młodzieży Gminy Pozezdrze zorganizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pozezdrzu w ramach projektu  pn. „Pozezdrze oknem na świat” z  Programu „Równać Szanse 2016 – Fora Lokalne z Polsko –Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

Forum odbyło się 27 października 2017 roku na sali w Szkole Podstawowej w Pozezdrzu dzięki gościnności Dyrektora Szkoły Pani Joanny Soćko. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych,  dyrektorzy szkoły, pedagodzy, przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Gminy,  dzielnicowy, OSP, przedstawiciele stowarzyszeń działających na terenie Gminy Pozezdrze i Powiatu,  pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki, lokalny przedsiębiorca, pracownik GOPS-u, rodzice, przyjaciele młodzieży.

Forum rozpoczął Bronisław Fronckiewicz  koordynator projektu „Pozezdrze oknem na świat”, przywitał przybyłych gości, wprowadził w tematykę  Forum. Następnie głos zabrał   Paweł Walecki specjalista ds. realizacji projektów, który przyjechał do nas z Warszawy z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. Przedstawił założenia i cele programu „RÓWNAĆ SZANSE” oraz Forum Lokalne, na które przybyli uczestnicy.

W pierwszej części spotkania moderatorka Marta Florkowska, zaproponowała uczestnikom przeniesienie się w świat młodzieży. Rozpoczęła się gra przy użyciu kart metaforycznych, a zadaniem było znalezienie wszelkich skojarzeń do słowa młodzież. Uczestnicy uruchomili wyobraźnię, swoje doświadczenia i rozpoczęła się ożywiona dyskusja. Wynik: młodzież nie jest jednoznaczna  i jak wielu uczestników spotkania, tak wiele metafor.

Następnie odbyła się praca warsztatowa w czterech grupach w następujących tematach:

1) Jaka jest nasza młodzież w Gminie Pozezdrze? (jej zainteresowania, liczba, wiek, sposoby spędzania wolnego czasu, szanse i zagrożenia dla rozwoju młodzieży);

2) Oferta dla młodzieży w Gminie Pozezdrze (w jakie działania młodzież się angażuje, a w jakie nie, co oferują instytucje? Skąd wiemy, że przygotowana oferta jest trafiona?)

3) Co wiemy o rzeczywistych potrzebach młodzieży?

4) Współpraca środowiska lokalnego na rzecz młodzieży (analiza SWOT).

W tej części dyskusyjnej bardzo szybko okazało się, że wiedza na temat młodzieży z gminy wymaga uzupełnienia, we współpracy z różnymi podmiotami pracującymi na jej rzecz. Moderator wskazywała na obszary do sprawdzenia, zbadania i ujednolicenia danych.

Forum było świetną okazją do wymiany poglądów, refleksji; szansą na zwrócenie uwagi na trudności z dostosowaniem oferty dla młodych osób. Opinie były bardzo pozytywne, stwierdzono, że forum otworzyło oczy na wiele problemów. Ustalono, że w Gminie Pozezdrze jest potencjał, są osoby chętne do współpracy, należy tylko to wszystko ze sobą powiązać. Padały pierwsze propozycje zoperacjonalizowania działań, czyli spotkanie w Gminny Ośrodku Kultury w temacie diagnozy  oraz spotkanie integracyjne, aby jeszcze bardziej zacieśnić więzy, poznać swoje opinie. Wszyscy zauważyli potrzebę przeprowadzenia diagnozy, która pozwoli profesjonalnie przyjrzeć się potrzebom młodzieży i wspólnie zaplanować działania.

Opublikowano: 30 października 2017 12:41

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 733

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl