ZARZĄDZENIE NR 104/17 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Ogłasza się trzeci  otwarty  konkurs ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:

Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

1) Zadanie 1 - organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
2) Zadanie 2 - zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Opublikowano: 07 września 2017 14:50

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia 104/17 [193.96 KB]

Wzór oferty [64.7 KB]

Wzór sprawozdania [43.91 KB]

Umowa [66.43 KB]

Wyświetleń: 331

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl