Informacja o zmianie nazwy ulicy

 (link otworzy duże zdjęcie)

Zawiadamiam właścicieli nieruchomości, że została zakończona procedura zmiany nazwy ulicy.
           

            Informuję, że z dniem 19 lipca 2017 roku, na podstawie Uchwały Rady Gminy XXVI/149/17 w sprawie zmiany ulicy Świerczewskiego w Pozezdrzu, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego (Dz.U. z 2017 poz. 2948), dotychczasowa nazwa ulicy Świerczewskiego otrzymuje nazwę Pogodna.


            W związku z powyższym proszę o zwrócenie szczególnej uwagi i podawanie właściwej nazwy ulicy podczas załatwiania wszelkich formalności w urzędach i instytucjach.

  • Zmiana nazwy ulicy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, ( dowody osobiste i prawa jazdy zachowają ważność, a ich wymiana nie będzie wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu).
  • Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG.
  • O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu , operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/-/ mgr Bohdan Mohyła

Opublikowano: 27 lipca 2017 07:09

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 590

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl