Ogłoszenie o zwołaniu zebrania wiejskiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Podaję się do wiadomości mieszkańcom sołectwa Pozezdrze, iż w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 17:00 w sali widowiskowej GOK-u w Pozezdrzu, odbędzie się zebranie wiejskie, którego celem będzie omówienie niżej wymienionych tematów:

 

  1. zmiana przeznaczenia środków z Funduszu Sołeckiego w roku 2017,
  2. sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2016,
  3. organizacja dożynek diecezjalnych,
  4. konsultacje dotyczące zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego,
  5. sprawy różne.

 

Wójt Gminy Pozezdrze

/~/Bohdan Mohyła

Opublikowano: 26 kwietnia 2017 08:01

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 475

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-jst.pl