Uwaga! Konkurs na realizację zadań publicznych

 (link otworzy duże zdjęcie)

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację  zadań publicznych  Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:
1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców  Gminy Pozezdrze.
2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego |
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.
3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
a) organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
b) zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Opublikowano: 20 kwietnia 2017 13:24

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia 36/17 [203.71 KB]

Wzór oferty [64.7 KB]

Wzór sprawozdania [43.91 KB]

Umowa [66.43 KB]

Wyświetleń: 347

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl