Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r.

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza otwarty konkurs ofert w sprawie wyboru Operatora Konkursu na dotacje w ramach regrantingu w 2017 r. na realizację w formie wsparcia zadania Gminy Pozezdrze z zakresu:

działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Opublikowano: 20 marca 2017 12:56

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia 20/17 [245.51 KB]

Wzór oferty [59.04 KB]

Wzór sprawozdania [52.62 KB]

Wzór umowy [44.78 KB]

Wyświetleń: 259

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl