Ogłoszenie o konkursie na realizacje zadań publicznych w Gminie Pozezdrze na rok 2017

 (link otworzy duże zdjęcie)

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pozezdrze w 2017 roku w zakresie:

1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Upowszechnianie i popularyzacja sportu wśród mieszkańców Gminy Pozezdrze.

2) Kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, artystycznych imprez środowiskowych i innych projektów kulturalnych integrujących społeczność lokalną.

3) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
a) zorganizowanie i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki uzależnień w szczególności dla dzieci i młodzieży,
b) organizowanie imprez promujących alternatywne formy spędzania wolnego czasu celem przeciwdziałania patologiom dzieci i młodzieży,
c) zorganizowanie i prowadzenie zajęć profilaktyczno-kulturalnych w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Opublikowano: 16 marca 2017 22:50

Kategoria: Aktualności

Załączniki:

Treść zarządzenia [203.69 KB]

Wzór oferty [64.7 KB]

Wzór sprawozdania [43.91 KB]

Umowa [66.43 KB]

3439_informacje_dotyczace_sposobu_wypelniania_oferty.pdf [74.36 KB]

Wyświetleń: 191

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl