ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod cele usługowo - handlowe

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod cele usługowo - handlowe  na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod. 333 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem 1KSU – tereny komunikacji z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty i urządzenia obsługi komunikacji ,MOP . zagospodarowanie – cele usługowo – handlowe, stacja tankowania samochodów gazem płynnym.

Przedmiotem dzierżawy jest części działki gruntu nr geod. 333 o pow. 60 m2 oraz lokal użytkowy o pow. użytkowej 15,7 m2 w budynku tzw. deszczochronu, zlokalizowanym na przedmiotowej nieruchomości.

1. Działka znajduje się w m. Pozezdrze przy drodze krajowej nr 63 i jest to część działki gruntu na której usytuowany jest budynek deszczochronu.  Nieruchomość posiada dostępu do energii elektrycznej, wody użytkowej oraz kanalizacji.

2. Okres dzierżawy części terenu od 01.06.2017 r do 31.08.2017 r. (3 miesiące) z możliwością przedłużenia umowy dzierżawy na okres do 3 lat.

3. Umowa dzierżawy na czas określony. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

3. Stawka za 1 m2 – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 114/2011 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 września 2011 r. wynosi – tereny przeznaczone na cele handlowe, usługowe i usług turystycznych  – 4,00 zł. + obowiązujący podatek VAT. Natomiast za najem pomieszczeń na działalność handlową - stawka za 1 m2 wynosi 6,00 zł. + obowiązujący podatek VAT.

4. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19  tel. 087/4279006 w. 40, lub 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: ug@pozezdrze.pl

5. Wnioski określające cel dzierżawy  należy składać w  terminie do 28 kwietnia 2017 r.  na adres Urząd Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze lub w sekretariacie Urzędu Gminy -   pokój nr 4 w godz. od 7.00 do 15.00.

6 Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane wg. kolejności zgłoszeń.

                                                                                                               Wójt Gminy Pozezdzre

                                                                                                                 /-/ Bohdan Mohyła

Opublikowano: 09 marca 2017 10:12

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 372

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl