Ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod usługi turystyczno- rekreacyjne

 (link otworzy duże zdjęcie)

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na  dzierżawę części terenu pod sezonowe usługi turystyczne (pola namiotowe, punkty handlowe, spływy kajakowe, itp.)  na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.

1. Działka znajduje się w bezpośredniej styczności z brzegiem jeziora Pozezdrze. Działka służy mieszkańcom do celów rekreacyjnych w okresie letnim. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi powiatowej w kierunku m. Wyłudy. Nieruchomość nie posiada dostępu do energii elektrycznej,  wody użytkowej oraz kanalizacji.

2. Okres dzierżawy części terenu od 01.06.2017 r do 31.08.2017 r.  (3 miesiące).

3. Umowa dzierżawy na czas określony. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy.

3. Stawka za 1 m2 – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 114/2011 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 września 2011 r. wynosi – tereny przeznaczone na cele handlowe, usługowe i usług turystycznych  – 4,00 zł. + obowiązujący podatek VAT.

4. Szczegółowych informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu, pokój nr 13 lub 19  tel. 087/4279006 w. 40, lub 46 na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, e-mail: ug@pozezdrze.pl

5. Wnioski określające cel dzierżawy  należy składać w  terminie do 28 kwietnia  2017 r.  na adres Urząd Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze lub w sekretariacie Urzędu Gminy -   pokój nr 4 w godz. od 7.00 do 15.00 .

6 Przedmiotowe wnioski będą rozpatrywane wg. kolejności zgłoszeń.

                                                                                                              Wójt Gminy Pozezdzre

                                                                                                               /-/ Bohdan Mohyła

Opublikowano: 08 marca 2017 08:19

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 245

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom-web.pl