Okowizna (niem. Numeiten) – wieś niesołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego na pograniczu Pojezierza Wschodnio-Mazurskiego i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich; 6 km na południe od Węgorzewa, pomiędzy jeziorami Święcajty i Harsz.


Dzieje miejscowości

Wieś powstała w kilku etapach. W 1558 roku 2 łany otrzymał tu Jan Kotek – nadzorca rybacki z zamku węgorzewskiego. Tenże Kotek w 1564 roku dostał kolejne 2 łany na Jeziorem Lemięt – całość na prawie chełmińskim, dożywotnio. Ponadto 3 łany lasu otrzymał tu w 1559 roku inny nadzorca rybacki z Węgorzewa – Klemens Komornik. Ogółem więc dobra te liczyły 7 łanów i zwane były wówczas Nomaiten, Numejken lub Numeithen.

Pod koniec XIX wieku majątek (149 ha) znalazł się w posiadaniu rodziny Ziehe, zaś na początku XX wieku zakupiła go rodzina Hagen i w połączeniu z dobrami ziemskimi w Harszu włości te obejmowały łącznie 600 ha. W Okowiźnie działało gospodarstwo rolne, prowadzono hodowlę koni i bydła; pracowała cegielnia. W 1918 roku na miejscu poprzedniej budowli (spalonej na początku I wojny światowej) wybudowano pałac otoczony parkiem. Po II wojnie światowej na obszarze majątku utworzono Państwowe Gospodarstwo Rolne.


Zabytki

  • neobarokowy pałac z 1918 roku; jednokondygnacyjny, wysoki dach mansardowy z poziomem mieszkalnym, wysoki podjazd, od strony parku murowana weranda z szerokim zejściem do parku; obecnie własność prywatna
  • park pałacowy o charakterze krajobrazowym, założony wzdłuż drogi
  • dobrze zachowane zabudowania gospodarcze z czerwonej cegły
  • mogiła wojenna z okresu I wojny światowej, w której pochowano żołnierza niemieckiego poległego 14 listopada 1914 roku

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl