Jakunówko (niem. Jakunowken, od 1938 r. Jakunen) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie węgorzewskim, w gminie Pozezdrze. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego


Położenie

Wieś położona jest w północnej części Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorem Krzywa Kuta, 20 km na południowy wschód od Węgorzewa.


Dzieje miejscowości

Wieś została założona w 1565 roku na 60 łanach; sześć łanów sołeckich zakupili Mikołaj i Grzegorz Kijalnikowie z Jakunowa. Miejscowość początkowo zwana była Wilamowo (Willamowa), ale jeszcze w XVI wieku przyjęła się nazwa Jakunówko (Jakunoffken, Jakunowka). Mieszkańcy odrabiali pańszczyznę w majątku w Popiołach. W XVII wieku wieś obejmowała 64 łany. W wyniku epidemii dżumy w 1710 roku wymarła niemal cała populacja wsi (206 osób), ale miejscowość stosunkowo szybko została ponownie zaludniona. W roku 1858 liczyła 733 mieszkańców, a w roku 1939 była zamieszkana przez 749 osób.

Szkoła we wsi powstała w 1737 roku; w połowie XIX wieku uczęszczało do niej 127 dzieci, a w 1935 roku – 162 uczniów do trzech klas. Szkołę reaktywowano w 1947 roku; w połowie lat 60. liczyła osiem klas.

W latach 60. XX sołectwo Jakunówko należało do gromady Kuty i obejmowało wsie Jakunówka i Jakunowska Góra.

 

Informacje kontaktowe na temat sołectwa znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Pozezdrze

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl