Działki o numeracji 382-2... 382-25, położone w Pozezdrzu przy ulicy Kolejowej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentu Wsi Pozezdrze zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/124/2000 r. Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 listopada 2000 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 5, poz.54 z 24.01.2001 r.).

 

Opis nieruchomości:

Działki gruntu przeznaczone pod zabudowę mieszkalno-usługową. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych. Działki położone w odległości około 0,5 km od zwartej zabudowy wsi Pozezdrze, Odległość działek do jeziora Pozezdrze wynosi ok.700 m, przy którym znajduje się ogólnodostępny teren gminny (tzw. kąpielisko). Do jeziora wpływa rzeka Sapina, stanowiąca połączenie ze Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.
Działki leżą w sąsiedztwie nieczynnego torowiska. Dojazd do działek - z asfaltowej drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Kruklanki, a następnie drogą gminną. Działki kształtem zbliżone do prostokąta, teren płaski.

pozezdrze1png [870x469]

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl