Działki o numeracji 586...619, położone w nad jeziorem Pozezdrze.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania:

Uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Fragmentu Wsi Pozezdrze zatwierdzonym Uchwałą nr XXIV/124/2000 r. Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 29 listopada 2000 r. (ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 5, poz.54 z 24.01.2001 r.).

Opis nieruchomości:

Działki gruntu przeznaczone pod zabudowę letniskową, mieszkalną lub usługową, kształtem zbliżone do prostokąta. Sieć wodno-kanalizacyjna biegnie wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych, sieć elektryczna w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Położone w odległości ok. 1,5 km od zwartej zabudowy wsi Pozezdrze, przy jeziorze Pozezdrze i rzece Sapinie stanowiącej połączenie ze Szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich. Dla kompleksu działek zapewniony jest dostęp do wód jeziora i rzeki poprzez przybrzeżny ogólnodostępny teren. Dojazd do działek - z drogi powiatowej relacji Pozezdrze – Kuty, następnie nieurządzoną drogą gminną.

 pozezdrze_zmjpg [1299x593]

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl