Polowa Kwatera Heinricha Himmlera - Hochwald

Lokalizacja: warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski, gm. Pozezdrze, Pozezdrze

Kategorie: Bunkry, fortyfikacje

Polowa kwatera Himmlera znajduje się koło wsi Pozezdrze przy szosie Węgorzewo-Giżycko. Kwatera występowała pod kryptonimem "Hochwald" (wysoki las).

Jeden z najciekawszych obiektów historycznych powiatu. Bunkry z II wojny światowej ukryte w pozezdrzeńskim lesie, ukończone przez robotników z organizacji Todta w 1942 r. Kwaterował tu batalion policji, który wchodził w skład oddziałów przewidzianych do obrony kwatery hitlera w Gierłoży oraz obserwacji trójkąta: Kętrzyn-Węgorzewo-Giżycko. Maskowanie zapewniał gęsto rosnący las z funkjonującą bocznica kolejową, z której korzystał pociąg pancerny Himmlera.

Reichfuhrer przyjmował tu swoich gości m.in.: Hermana Goringa i Wernera von Brauna - kontruktora rakiet V-2.

Teren kwatery otoczony był pasem pól minowych, ogrodzonych płotem z siatki i drutu kolczastego.

Zespół ukryty w lesie składał sie z 9 obiektów:

- 5 schronów o dwumetrowej kontrukcji stropu i ścian;

- niedużego podziemnego garażu;

- dwóch ceglanych wartowni;

- schrony specjalnego Himmlera (21,4m x 19,3m x 8,4m) - najlepiej zachowanego do dnia dziejszego obiektu kwatery. We wrześniu 1944 roku Himmler spotkał sie tu z generałem Andrejem Własowem, udzielając mu zgody na tworzenie u boku Niemców - Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej.

Kwatera została opuszczona przez jej mieszkańców 20 listopada 1945 roku, a saperzy niemieccy wysadzili ją w powietrze.

Pozostałości bunkrów stanowią współcześnie jedną z większych atrakcji turystycznych regionu.

Zdjęcia:

Gmina Pozezdrze

Realizacja: IDcom.pl