{"html":"\n\t\t
 • \n\t\t

  10.01.2020<\/p>\n\t\t

  Harmonogramy odbioru odpad\u00f3w na 2020 rok. Nieruchomo\u015bci zamieszka\u0142e - zabudowa wielorodzinna.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  10.01.2020<\/p>\n\t\t

  Harmonogramy odbioru odpad\u00f3w na 2020 rok. Nieruchomo\u015bci niezamieszka\u0142e - firmy i instytucje.<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t

  10.01.2020<\/p>\n\t\t

  Program usuwania azbestu i wyrob\u00f3w zawierajacych azbest dla gmin b\u0119d\u0105cych uczestnikami Mazurskiego Zwi\u0105zku Mi\u0119dzygminnego-Gospodarka Odpadami<\/a><\/h3>\n\t\t<\/li>\n\t \n\t\t
 • \n\t\t